MÁV-START Internetes jegyvásárlás

Adatvédelmi tájékoztató
 

A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (továbbiakban: MÁV-START Zrt.) az utasainak és más ügyfeleinek a személyes adatát az alábbi célok érdekében kezeli:

  • részükre menetjegyek és helyjegyek biztosítása és azok nyilvántartása,
  • kedvezményes utazásra jogosító kártyák és igazolványok elkészítése, nyilvántartása, használatának ellenőrzése,
  • panaszok és észrevételek intézése,
  • utazás alatti vagyonvédelem és testi épség biztosítása,
  • a velük szemben fennálló követelések érvényesítése.

Az ilyen adatkezeléshez az utas a menet- és helyjegy-igényének kinyilvánítása, illetve a kártya, az igazolvány igénylése, továbbá az észrevételének vagy panaszának közlése során tett nyilatkozatával; illetve (tájékozott beleegyezést követően) az utazás megkezdésével járul hozzá. Az otthon nyomtatott jegyen feltüntetésre kerül a jeggyel utazó neve és születési dátuma, mivel az otthon nyomtatott jegy névre szól. A felsoroltaktól eltérő (pl. marketing) célok esetében a MÁV-START Zrt. kizárólag akkor kezeli utasa és más ügyfele személyes adatát, ha az adatkezelés céljáról az érintettet tájékoztatta, és ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult.


A személyes adatokat az adatkezelés céljához illeszkedő időtartamig (a panasz, észrevétel elintézéséig, a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, az érvényesített követelés statisztikai feldolgozásáig, stb.), illetve az ezekhez a műveletekhez kapcsolódó adóügyi, vagyonvédelmi és más előírások szerinti határidőig kezeli.


A MÁV-START Zrt. kötelezi magát arra, hogy gondoskodik utasai és más ügyfelei általa kezelt személyes adatainak biztonságáról. Megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat a belső eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt (felvett, tárolt, stb.) adatok védettek legyenek. A személyes adatokat fokozott biztonságú informatikai rendszerekben, nem nyilvános módon kezeli. Megakadályozza azok véletlen megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Biztosítja, hogy a személyes adatokat csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek ismerhessék meg, magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett. Az internet használatával továbbításra kerülő adatok tekintetében fokozott biztonságú védelmi intézkedéseket tesz.


A MÁV-START Zrt. a rendelkezésére bocsátott személyes adatok feldolgozásához - az érintett hozzájárulásával - külső adatfeldolgozót vehet igénybe, amely a neki átadott adatokon csak technikai műveleteket végez (például számítógépes rendszerben való tárolás, megőrzés). A MÁV-START Zrt. a külső félnél végzett adatfeldolgozás jogszerűségéért ugyanúgy felel, mint saját adatkezeléséért, amit az adatfeldolgozóval kötött írásos szerződéssel biztosít. A MÁV-START Zrt. kötelezi magát arra is, hogy adatvédelmi kötelezettségeinek teljesítésére felhívja minden olyan harmadik fél figyelmét, amelynek az adatokat továbbítja vagy átadja.


Az utas a MÁV-START Zrt. Központi Ügyfélszolgálatán (levélben: 1426 Budapest, Pf.: 56., telefonon: MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49, faxon: +36-1-511-2093, e-mailben: eszrevetel@mav-start.hu) bármikor tájékoztatást kérhet kezelt személyes adatairól, kérheti azok helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - az adatbázisból való törlését.


A MÁV-START Zrt. jelen tájékoztatót az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban alakította ki, és ennek alkalmazását a törvényben szabályozott adatok kezelése során kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.


Adatvédelmi tájékoztatót elolvastam és megértettem.