MÁV-START Internetes jegyvásárlás

Felhasználási feltételek
 


Hatály

Jelen Felhasználási Feltételek 2018. október 15-től visszavonásig hatályos, egyúttal a 2018. június 15-től hatályos Felhasználási Feltételek hatályát veszti. A módosított részeket színes háttérrel jelezzük.

Jelen Felhasználási Feltételek dokumentum letölthető .pdf formátumban..


Fogalmak

Rendszer: A jegyvasarlas.mav-start.hu és elvira.mav-start.hu internetes cím alatt található jegyvásárlási megoldás. Minden oldal és funkció együttese, ami ezen domain nevek alatt, valamint a MÁV állomásokon és egyéb helyszíneken elhelyezett jegykiadó automatákon érhető el.

Szolgáltató: A MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., cégjegyzékszám: CG. 01-10-045551, adószám: 13834492-2-44) aki a Szolgáltatást nyújtja a Rendszer Felhasználóinak.

Üzemeltető: A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., cégjegyzékszám: CG. 01-10-045838, adószám: 14130179-2-44), aki a Rendszer fejlesztését és üzemeltetését végzi.

Tárhelyszolgáltató: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., cégjegyzékszám: CG. 01-10-045838, adószám: 14130179-2-44).

Szolgáltatás: Az a tevékenység, melyet Szolgáltató és Üzemeltető annak érdekében végez, hogy a Rendszer tartalma és funkciói a Rendszer felhasználói környezetében a felhasználók számára elérhetők legyenek.

Felhasználó: Azok a személyek, akik a Rendszert bármilyen célból igénybe veszik.

Tartalom: A Rendszer által a Felhasználó felé közvetített egyes weboldalak, képek, dokumentumok és egyéb állományok, valamint a Rendszer által használt szoftver.

SZÜSZ: A MÁV-START Zrt. Személyszállítási Üzletszabályzata


Részletes feltételek


Szolgáltatás tárgya

Szolgáltató a Szolgáltatás keretei között Internetes (webes oldalakon elérhető) jegyvásárlás lehetőségét kínálja a Felhasználók számára. Jelen Felhasználási Feltételek erre a tevékenységre vonatkozik.


Szolgáltatás nyújtása, szüneteltetése

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást, illetve annak egyes elemeit bármikor szüneteltesse, elérését bármely felhasználó felé megtagadja. Ebben az esetben a Szolgáltató a Rendszer használatáért járó kedvezményt nem nyújtja, az más módon történő jegyvásárlásnál sem helyben sem utólag nem érvényesíthető. A kedvezménynyújtás elmaradásából eredő károkért sem Szolgáltató sem Üzemeltető nem vállal felelősséget.


Szolgáltatás igénybevétele

A Szolgáltatást, illetve a Rendszeren elhelyezett tartalmakat Felhasználó saját felelősségére veszi igénybe. Felhasználó viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget. Felhasználó szavatolja, hogy a Rendszer használata során általa megadott adatok (pl.: regisztrációs e-mailcím, utasok neve és születési dátuma, számlázási adatok, stb.) használatára, megadására jogosult vagy arra hozzájárulással rendelkezik. Ezzel kapcsolatban minden felelősséget, jogi és anyagi következményt a Felhasználó visel. A Szolgáltatás igénybevételéhez internetkapcsolat szükséges, mely a Felhasználó által igénybe vett kapcsolódási módtól függően költségekkel járhat.


Regisztráció

A Rendszerben a jegyvásárlás regisztrációhoz kötött. A regisztrációhoz meg kell adni egy érvényes e-mail címet, mint felhasználó azonosító, valamint választani kell egy jelszót. A jelszó titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A megadott e-mail címen a felhasználónak elérhetőnek kell lenni. A regisztrációs adatokat Szolgáltató az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.


Regisztrációs adatok módosítása, törlése

A regisztráció során megadott adatok az e-mailcím kivételével a felhasználó által módosíthatók. Az e-mailcím nem módosítható adat. A regisztráció törlése az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint lehetséges.


Általános Szerződési Feltételek

Felhasználó belföldi utazáshoz vásárolt menetjegy, bérlet illetve felár megvásárlásával elfogadja a MÁV-START Zrt. Üzletszabályzatát. Felhasználó nemzetközi menetjegy illetve helyjegy megvásárlásával elfogadja A vasúti személyszállítás általános szállítási feltételek (GCC-CIV/PRR) előírásait.


Szerződéskötés

Sikeres fizetés után az e-Ticket oldalán megjelennek a vásárolt jegyek adatai és a jegyátvételhez szükséges információk. A fizetés előtt a Felhasználó által beállítottak függvényében a MÁV-START emailben is visszaigazolja a sikeres vásárlás tényét, valamint a sikeres vásárlások bejelentkezés után a Korábbi vásárlások menüpontban megtekinthetők. A vásárlás akkor sikeres, amikor azt a MÁV-START a Rendszerben megjelenő oldalon és/vagy e-mailben visszaigazolja. A fizetési szolgáltató által esetlegesen küldött, a fizetés állapotáról vagy eredményéről szóló üzenetek még nem igazolják a sikeres szerződéskötést és a jegyek meglétét.
Amennyiben a sikeres vásárlást a MÁV-START a fizetés megkezdését követő 48 órán belül nem igazolja vissza az e-Ticket oldalán és/vagy e-mailben, a jegyvásárlás nem sikeres, mind a Felhasználó, mind a MÁV-START Zrt. mentesül mindennemű kötöttség alól.
Sikeres vásárlással a jegy birtokosa és a MÁV-START Zrt. között személyszállítási szolgáltatási szerződés jön létre, ami attól az időponttól hatályos, amikor a jegy birtokosa utazási céllal vasútállomás vagy megállóhely területére belép. A szerződés a következőkből áll: Általános Szerződési Feltételek; Az adott ajánlatra vonatkozó különleges szállítási feltételek; A menetjegyen jelzett speciális adatok. A szerződéskötés nyelve magyar. A szerződés írásba foglaltnak minősül, de a MÁV-START Zrt. nem iktatja.


Jegyvásárlás

1. Belföldi utazás esetén Szolgáltató az Interneten csak adott, MÁV-START Zrt. és GYSEV Zrt. szolgáltatási területére érvényes menetjegyek, pót- és helyjegyek, pótjegyek, helyjegyek értékesítését biztosítja. Nem a MÁV-START és GYSEV üzemeltetésében lévő vasutakra (pl. keskeny-nyomközű, erdei vasút) Interneten nem vásárolható jegy. Azon jegytípusok, melyek az Interneten nem elérhetők, Szolgáltató pénztáraiban vásárolhatók meg.
2. Nemzetközi utazás esetén Szolgáltató az Interneten csak a nemzetközi utazások GY.I.K-ben közzétett korlátozott körének értékesítését biztosítja. Azon jegytípusok, melyek az Interneten nem elérhetők, Szolgáltató pénztáraiban vásárolhatók meg.

Egy vásárlás során legfeljebb 4 utazás és utazásonként legfeljebb 99 menetjegy és 10 helyjegy vásárolható az Interneten.
A vásárolt jegyek érvényességi ideje a Felhasználó által a rendszerben megadott utazási időpontnak megfelelően kezdődik, és belföldi utazás esetén a SZÜSZ, nemzetközi utazás esetén pedig az adott ajánlatra vonatkozó általános és nemzetközi szállítási feltételek által meghatározott ideig tart.


Helyfoglalás

A Rendszerben helyfoglalás belföldi utazás esetén a vonatnak az utas által megadott felszállási állomásról történő menetrend szerinti indulásáig kezdeményezhető, nemzetközi utazás estén pedig a helyfoglalási rendszerek zárásáig.
Egy vásárlás több utazása és az ezekhez tartozó több helyjegy egy lépésben kerül lefoglalásra a fizetést megelőzően. Ezt követően újabb utazás kiválasztására, vagy már kiválasztott utazások kapcsán újabb jegyek igénylésére nincs lehetőség. Amennyiben bármelyik, a Felhasználó által kiválasztott vonatra nem sikerül a helyfoglalás, Felhasználó dönthet, hogy a kosarat törölve a vásárlást újrakezdi, vagy megvásárolja az általa kiválasztott menetjegyeket és a felkínált helyjegyeket (azon helyjegyek nélkül, ahova a foglalás nem sikerült), mely esetben a Felhasználó felelőssége gondoskodni arról, hogy az utazásra ténylegesen igénybe vett vonatra az esetlegesen szükséges felárakkal rendelkezzen.
A helyfoglalás kezdeményezését követően belföldi és nemzetközi utazás esetén legfeljebb húsz perc telhet el a vásárlás kifizetéséig. Ha a fizetés ennyi idő alatt nem történik meg, akkor a korábban lefoglalt helyjegyek felszabadításra kerülnek.


Fizetés

Belföldi utazás esetén a Rendszerben a jegyek és bérletek mellett feltüntetett ár azok vételára a Rendszerben történő vásárlás esetén. Nem a Rendszerben történő jegyvásárlás esetén a jegyek ára a feltüntetettől eltérhet. A feltüntetett jegyár az általános forgalmi adót tartalmazza. Nemzetközi utazás esetén a Rendszerben az ajánlatok mellett feltüntetett eurós ár azok vételára, melyet a MÁV-START által meghatározott napi garantált árfolyamon átszámítva forintban kell kiegyenlíteni. Az ÁFA tv. 105.§ alapján a nemzetközi menetjegyek ÁFA mentesek.
Fizetés előtt ki kell választani a fizetés módját.


Fizetési módok

 • Online bankkártyás fizetés:

A Rendszerben megvásárolt jegyek az OTP Mobil Szolgáltató Kft., mint fizetési szolgáltató által üzemeltetett Simple fizetési rendszeren keresztül egyenlíthetők ki on-line bankkártyás fizetéssel. Az itt megadott bankkártya adatokat Szolgáltató nem ismeri meg, azokat közvetlenül a fizetési szolgáltató dolgozza fel.
A fizetőoldalon felmerülő esetleges hibákért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az adott fizetés sikerességét vagy sikertelenségét a rendszer kijelzi a Felhasználó számára, valamint ezek a Korábbi vásárlások között később is megtekinthetők.


Számlázás, számlázási adatok kezelése

Amennyiben Felhasználó számlát igényel a vásárlásról, azt a kosár lezárása után, a fizetés megkezdése előtt, az internetes felületen jelezheti. Az internetes felületen igényelt papír alapú számlát a megvásárolt jegyekkel együtt az automatákból lehet átvenni, az elektronikus számla a Rendszerből tölthető le.
Számla kiállításához a számlázási adatokat előzetesen rögzíteni kell. A rögzített adatok a későbbi vásárlásoknál előhívhatók, a név kivételével módosíthatók. A rögzített számlázási adatokat a MÁV-START a Felhasználó általi törlés után a vonatkozó jogszabályokban előírt megőrzési idő végéig tárolja.
Interneten vásárolt jegyekről számla utólagosan nem igényelhető.


Jegyátvétel

Felhasználó a fizetés előtt köteles kiválasztani, hogy jegyeit a jegyátvételi pontokon található automatákból kívánja átvenni, vagy e-vonatjegyet vásárol.

 • e-vonatjegy vásárlása esetén:
 • Felhasználó felelőssége, hogy tájékozódjon az e-vonatjegy speciális felhasználási szabályairól. A menetjegy-ellenőrzéskor a letöltött pdf-állományt az utas telefonja, számítógépe vagy más, alkalmas készüléke kijelzőjén, vagy A/4-es méretben kinyomtatva kell bemutatni. Az utas feladata és felelőssége a jegynek a Rendszerhez ajánlott böngészőprogram segítségével való letöltése; a letöltött állomány tárolása; illetve képernyőről történő bemutatás esetén arról gondoskodni, hogy menetjegy-ellenőrzés alkalmával a készüléke megfelelően üzemeljen; nyomtatás esetén a letöltött jegy megfelelő minőségű kinyomtatása, valamint kinyomtatás után a helyes tárolása.
  A részben kinyomtatott, sérült, szennyezett vagy olvashatatlan e-vonatjegy érvénytelen. Az e-vonatjegy képernyőn történő bemutatásához használt készüléknek alkalmasnak kell lennie a vonalkód 160x160 pixel méretű megjelenítésére.
  A rendszer nem ajánlja fel e-vonatjegy vásárlásának a lehetőségét, ha a kosárban olyan jegy van, ami e-vonatjegyként nem vásárolható meg.
  Felhasználó a kifizetett jegyet az érvényességi időtől függetlenül az érvényességi idő végét követő egy évig bármikor letöltheti, de csak az érvényességi időben használhatja fel utazásra.
 • Automatából történő átvétel esetén:
 • Felhasználó felelőssége, hogy vásárlás során ellenőrizze a jegykiadó automaták elhelyezkedését, valamint, hogy a vonat indulása előtt megfelelő idővel megjelenjen valamelyik jegykiadó automatánál a jegy átvétele céljából.
  A jegykiadó automaták elhelyezkedése a vásárlás folyamán kijelzésre kerül az utas számára.
  Felhasználó a kifizetett jegyet az érvényességi időtől függetlenül bármikor átveheti (legfeljebb az érvényességi idő végét követő egy évig), de csak az érvényességi időben használhatja fel utazásra.


Jegy lemondása

Az Interneten kifizetett, de fel nem használt jegyeket a felhasználó belföldi utazás esetén a SZÜSZ szerint, nemzetközi utazás esetén az adott ajánlatra vonatkozó általános és különleges szállítási feltételek szerint visszatéríttetheti. Egyes belföldi jegyek visszatérítése az automatából történő átvétel előtt az internetes felületen is kezdeményezhető.
Az interneten vissza nem téríthető belföldi és nemzetközi jegyek visszatérítéséhez a jegyeket át kell venni valamelyik jegyátvételi ponton. Az átvett jegyek visszatérítését az állomási pénztárban vagy az Ügyfélszolgálaton keresztül intézheti.
Az e-vonatjegy visszatérítése kizárólag az internetes felületen kezdeményezhető, az e-vonatjegy felhasználási feltételeiben foglaltak szerint. Az e-vonatjegy visszaváltása esetén, ha a jegyeknek csak egy részét váltja vissza a felhasználó, a megmaradó jegyek helyett is új jegyet állít elő a rendszer, az eredeti vásárlásban előállított jegyek utazásra nem használhatók.
Ha a visszaváltásra kijelölt jegyet az érvénytartam lejárta előtt bármikor ellenőrzik, a jegy árát az ellenőrzés eredményétől függetlenül a MÁV-START mindaddig visszatartja, amíg a jegy fel nem használását az utas más módon (pl. az adott vonaton kiállított pótdíjjal, az adott vonaton érvényes és kezelt másik jeggyel) nem igazolja.


Hirdetés az e-vonatjegyen

Az e-vonatjegy (a vásárlást követően generált .pdf fájlban) a menetjegy kötelező adatain kívül - az A/4-es nyomtatási méretet nem befolyásolva - hirdetést, promóciót tartalmazhat. A hirdetés, promóció nincs összefüggésben az e-vonatjegy érvényességével, a MÁV-START Zrt. részéről nem minősül ajánlattételnek és az utas számára nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget. A hirdetéseken feltüntetett árak az e-vonatjegy megvásárlásának időpontjában érvényes árak.


Panaszkezelés


MÁV-START ügyfélszolgálat

A Felhasználók az e-Ticket rendszerrel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, panaszaikat az alábbi elérhetőségek bármelyikén eljuttathatják a MÁV-START Zrt-hez:

 • A MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálaton a nap 24 órájában: 06 (1) 3 49 49 49
 • E-mailben: eszrevetel@mav-start.hu
 • Levélben: MÁV-START Zrt. Ügyfélszolgálat 1426 Budapest, Pf.: 56.
 • Faxon: 06 (1) 511 2093
 • A MÁV-START honlapján levő bejelentőlapon
 • A vasútállomásokon megtalálható személyes ügyfélszolgálatokon


Felügyeleti szerv

A Felügyeleti szervhez panasz akkor terjeszthető elő, ha a panaszos a MÁV-START panaszkezelési eljárását igénybe vette, de az nem vezetett a panaszos számára kielégítő eredményre. Panaszt benyújtani a MÁV-START panaszkezelési eljárását lezáró dokumentum panaszossal való közlésétől számított 30 napon belül lehet.
Felügyeleti szerv adatai:


Békéltető testületi eljárás

Amennyiben az utas észrevételét - az utas álláspontja szerint - a MÁV-START nem tudta megnyugtató módon rendezni, az utas a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testülethez fordulhat, amely testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független szervezet. Az utas fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testülethez is.
A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület:

 • Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
 • Postacíme: 1253 Budapest, Pf.: 10.
 • Tel.: +36 1 488 2131
 • Fax: +36 1 488 2186
 • e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

További békéltető testületek elérhetőségei.
A MÁV-START a békéltető testületi eljárásban részt vesz.
Az EU területén élő személyek a határon átnyúló vitás ügy rendezése érdekében fordulhatnak az Európai online vitarendezési platformhoz is.


Bírósági eljárás kezdeményezése

Azokban a nem kívánt esetekben, amikor sem a MÁV-START, sem a békéltető testületi eljárás az utas számára nem nyújt észrevétele rendezése során megnyugtató megoldást, úgy vélt, illetve jogos érdeke érvényesítését polgári peres úton kezdeményezheti.

Közérdekű adatok

Társaság cégneve: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Cégjegyzékszám: A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság CG. 01-10-045551
Adószám: 13834492-2-44
Vasútvállalati működési engedély száma és kelte: MVH/O-13. 2007. június 30.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Magyar Vasúti Hivatal


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján készített Általános közzétételi lista teljes körűen összegyűjtve elérhető a MÁV-START honlapjáról.
A MÁV-START elfogadta és alkalmazza az Európai Utasjogi Chartát, és a SZEK.org etikai kódexét


Egyebek


Rendszer felhasználói környezete

A Rendszer Internet Explorer (7.0 vagy újabb) és FireFox (2.0 vagy újabb) böngészőkkel való felhasználásra készült. Az e-vonatjegyet tartalmazó .pdf fájlok megnyitásához az Acrobat Reader 8.0 (vagy újabb) program használata ajánlott. Más böngészők, illetve .pdf megjelenítők esetében a hibátlan működés nem garantált, az ebből eredő károkért Szolgáltató és Üzemeltető felelősséget nem vállal. Javasolt képernyőfelbontás: 1024×768.
A Rendszer használatához internetkapcsolat szükséges, mely a Felhasználó által igénybe vett kapcsolódási módtól függően költségekkel járhat.


A Tartalom lefordítása más nyelvre

A MÁV-START a Rendszer Tartalmát magyar, angol és német nyelven teszi elérhetővé. A használat nyelvét a bejelentkező oldalon illetve az utazástervezés során lehet beállítani. A MÁV-START kizárólag az általa lefordított, és a Rendszer oldalain közvetlenül elérhető magyar, angol és német nyelvű tartalmakért vállal felelősséget. A MÁV-START semmi olyan kárért nem felelős, ami a Rendszer Tartalmának más módon (pl. böngésző beépített fordítóprogramjának, internetes fordítóprogramok, vagy bármilyen más fordítás) történő lefordításából, vagy ezen fordítások félreértéséből adódnak.


Jogosulatlan tevékenységek

Felhasználó által jogosulatlan tevékenységnek minősülnek az alábbi tevékenységek:

 • A Rendszer, illetve a Szolgáltatás bármely részének módosítása, másolása, továbbítása, adaptációja, visszafejtése, közzététele, értékesítése;
 • Bármely alkalmazás, keresőrobot, oldalkereső vagy visszafejtő, vagy más olyan alkalmazás használata, amellyel a Rendszer bármely része programozottan elérhető vagy indexelhető;
 • A Rendszer, illetve a Szolgáltatás számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);
 • Más Felhasználókról információ gyűjtése (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);
 • A Rendszer bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;
 • Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy más csalárd, illetve tisztességtelen módon való létesítése;
 • Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a spam, vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása;
 • Az információk lekérdezésére szolgáló szerver oldali szolgáltatás kereskedelmi célú használata.
 • A Rendszer, illetve a Szolgáltatás egészéből vagy bármely részéből származtatott termék készítése;
 • A Rendszer, illetve a Szolgáltatás egészére vagy bármely részére épülő információ, szoftver, termék vagy szolgáltatás értékesítése;
 • A szolgáltatás nyújtásának bármilyen módon való veszélyeztetése.

Felhasználó általi jogosulatlan tevékenység a felhasználó kizárását, valamint jogi lépéseket von maga után.


Felhasználók felfüggesztése, kizárása

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy értesítés nélkül felfüggessze vagy kizárja azon felhasználót, aki jelen Felhasználási feltételeket nem tartja be. A felhasználó felfüggesztése ideiglenes érvénytelenítést jelent, ami nem jár a regisztrációs adatok törlésével, s a felhasználó később érvényesíthető. A kizárás végleges érvénytelenítést jelent. Az egyszer kizárt email címmel újabb felhasználó később sem regisztrálható. Szolgáltató semmilyen kártérítésre nem kötelezhető a felhasználó felfüggesztése, kizárása, jogosultságainak korlátozása miatt.


Tartalom átvétele

A Rendszer tartalma Szolgáltató és Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi és Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül sem elektronikus, sem nyomtatott formában nem használható fel. A Rendszer egyes részeit Felhasználó kizárólag saját felhasználás céljából a saját eszközének tárhelyére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a Rendszer így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.


Hivatkozás a Rendszerre

Szolgáltató a Rendszer főoldalaira (jegyvasarlas.mav-start.hu és elvira.mav-start.hu) mutató link (hiperhivatkozás) elhelyezéséhez külön engedély nélkül is hozzájárul, amennyiben a

 • a link kizárólag a Rendszer főoldalára mutat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem történik;
 • a hivatkozást biztosító weboldal nem kelti azt a benyomást, hogy Szolgáltató javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását;
 • a hivatkozást biztosító weboldal nem szolgáltat vagy tartalmaz valótlan információt a Szolgáltató és a hivatkozást biztosító weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról, és általában a Szolgáltatóról, illetve a Rendszerről;
 • a hivatkozást biztosító weboldal nem tartalmaz jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.

Ellenkező esetben a Rendszer tartalmára történő hivatkozás tilos. A hivatkozásra vonatkozó szabályok megsértése esetén Szolgáltató jogosult a Rendszerre mutató hivatkozás azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.


Szerzői jog

A Rendszert nemzeti és nemzetközi szerzői jogok védik. A szerzői jogok megsértőivel szemben a MÁV-START minden lehetséges jogi lépést megtesz, ide értve a polgári, illetve büntető eljárást kezdeményezését.


Tájékoztatás küldése

Szolgáltató az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint jogosult a regisztrált felhasználók részére e-mailben tájékoztatást küldeni.


Felhasználási feltételek közzététele

Jelen Felhasználási feltételeknek a Felhasználók való megismertetéséről Közzétevő oly módon gondoskodik, hogy mindenkori hatályos és teljes szövegét a Rendszeren közzéteszi.


Felhasználási feltételek módosítása

Szolgáltató jogosult jelen felhasználási feltételeket a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítani. Az értesítés a Rendszer főoldalán (jegyvasarlas.mav-start.hu) elhelyezett Közleményen keresztül történik. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával - azaz a rendszerbe történő belépéssel - elfogadja a módosított Felhasználási feltételeket.