Hogyan lehet visszatéríteni?

Ha Ön nem tud elutazni, a le nem utazott menetjegyek ellenértékét a MÁV-START Zrt. az Üzletszabályzatában meghatározott feltételekkel visszatéríti. Interneten vásárolt jegyek esetében a bankkártyás fizetések biztonságának növelése érdekében készpénzes visszatérítésre nincs mód, a le nem utazott viszonylatra eső menetdíj kezelési költséggel csökkentett ellenértéke a vásárláskor használt bankkártyához tartozó bankszámlán kerül jóváírásra. A visszatérítés kezdeményezhető az internetes felületen, valamint a visszatérítésre vonatkozó igény benyújtható a MÁV-START Zrt. jegypénztáraiban és a személyes ügyfélszolgálati pontokon. Az internetes felületen kizárólag a még át nem vett jegyek visszatérítése kezdeményezhető. E-vonatjegy visszatérítése kizárólag az internetes felületen kezdeményezhető.

Hogyan lehet visszatéríteni?


A visszatérítés a MÁV-START honlapjáról történő bejelentkezés után érhető el. A korábbi vásárlások listáján kattintson a visszatérítendő tranzakció melletti "Részletek" gombra.
Az egyes menetjegyek visszatérítését a menetjegy részleteit mutató táblázat alján levő "Visszatérítés" opció bejelölésével kezdeményezheti. Ha a felár a menetjeggyel együtt lett a kosárba helyezve, technikai okból visszaváltani is csak a hozzá tartozó menetjeggyel együtt, a menetjegy kijelölésével lehet. Ha az összes jegyet vissza kívánja váltani, kattintson a lista alján levő "Minden jegy kijelölése visszatérítésre" opcióra.
Az egy folyamatban választott, együtt megváltott (azonos vonat, azonos kocsiosztályára szóló) felárakat a rendszer együtt kezeli. Amennyiben Ön együtt megváltott felárakat is tartalmazó kosárból csak a jegyek egy részét váltja vissza, a rendszer az összes helyfoglalást visszamondja, és a nem visszaváltott helyeket újból lefoglalja. Emiatt előfordulhat, hogy az eredeti vásárlás során lefoglalttól eltérő helyekre fognak a jegyek szólni. E-vonatjegy esetében a rendszer a visszatérítés után új jegyeket állít elő, az eredeti vásárlás során előállított jegyek utazásra érvénytelenek.
A visszatérítést a "Visszatérítés indítása" gombbal lehet elindítani. A jegyek kezelési költséggel csökkentett ellenértéke kártyás áruvisszavét tranzakció útján kerül jóváírásra a vásárláskor használt kártyához tartozó bankszámlán. Az összeg az után válik elérhetővé a számlán, hogy azt a számlavezető bank könyvelte, ami néhány napot igénybe vehet.
E-vonatjegy esetében a visszatérítési igényt előjegyzésbe vesszük, és a visszatérítendő menetjegy érvénytartamának lejárta után 7 nappal indítjuk a jóváírást.
Ha a visszaváltásra kijelölt jegyet az érvénytartam lejárta előtt bármikor ellenőrzik, a jegy árát az ellenőrzés eredményétől függetlenül mindaddig visszatartjuk, amíg a jegy fel nem használását az utas más módon (pl. az adott vonaton kiállított pótdíjjal, az adott vonaton érvényes és kezelt másik jeggyel) nem igazolja.
A sikeres visszatérítésről e-mailben kap értesítést. A levél tartalmazza a visszatérített és a kóddal még átvehető jegyek adatait is.


Nem téríthető vissza:

 • az a jegy, amelynek érvénytartama lejárt;
 • e-vonatjegy az érvényesség kezdete előtt 1 órán belül, illetve az érvényesség megkezdése után;
 • pót- és/vagy helyjegy a jegyen feltüntetett indulási idő előtt 1 órán belül, a jegyen feltüntetett indulási idő után;
 • a regionális vonalra szóló menetjegy az érvénytartam megkezdése után.


Az internetes felületen nem kezdeményezhető visszatérítés az alábbi esetekben:

 • ha az adott vásárlásra vonatkozóan korábban már volt internetes visszatérítés;
 • ha a visszatérítés havi-, félhavi- vagy 30 napos bérletre vonatkozik;
 • ha a visszatérítés nemzetközi menetjegyre, helyjegyre vagy helyfoglalást is tartalmazó menetjegyre vonatkozik.

Kérjük, hogy ezeket a jegyeket vegye át az automatából, és visszatérítési igényét a MÁV-START Zrt. jegypénztáraiban vagy a személyes ügyfélszolgálati pontokon nyújtsa be!
Lejárt érvénytartamú menetjegy visszatérítése nem lehetséges!


Kezelési költség interneten kezdeményezett visszatérítés esetén


Az internetes felületen kezdeményezett visszatérítésnél a kezelési költség az Üzletszabályzatban előírt általános szabálytól eltérő mértékű:

 1. menetjegy esetén: a visszatérítendő menetdíj 10%-a.
 2. pót- és/vagy helyjegy esetén:
  • A vonat indulása előtt legkésőbb 24 órával kezdeményezett visszatérítésnél kezelési költség nem kerül felszámításra;
  • Ha már nincs 24 óra a vonat indulásáig, de a visszatérítést a vonat indulása előtt legkésőbb 1 órával kezdeményezik, a visszatérítendő pót- és/vagy helyjegyek árának 10%-a

A kezelési költség felszámítása jegyenként történik.

A kezelési költségről számla kerül kiállításra. Ha az eredeti vásárlásról készült számla, a sztornó/helyesbítő számla és a kezelési költségről szóló számla automatikusan az eredeti számla adataival kerül kiállításra. Ha vásárláskor nem igényelt számlát, a kezelési költségről elektronikus számla kerül kiállításra, melyhez kérjük, adja meg adatait. Az itt megadott adatokat nem tároljuk el, kizárólag az adott visszatérítéshez kapcsolódó számla elkészítéséhez használjuk fel.


Hogyan lehet visszatérítést kezdeményezni a jegypénztárban?


Az automatából már átvett, interneten vásárolt jegyek visszatérítése a MÁV-START Zrt. jegypénztáraiban és személyes ügyfélszolgálati pontokon igényelhető az Üzletszabályzatban leírt határidőkön belül és feltételekkel. A visszatérítéshez ki kell tölteni a Visszatérítési/Kártérítési igénybejelentő lapot (letölthető innen, illetve a megtalálható a jegypénztárakban) vagy az igényt az Üzletszabályzatban meghatározott más formában is be lehet nyújtani. Az automatából átvett jegyek visszatérítése központilag, a jegyek leadásától számított 30 naptári napon belül történik. Az átutalás indításakor a rendszerben regisztrált címére e-mail értesítést küldünk. A visszautalt összeg kártyás áruvisszavét tranzakció útján kerül jóváírásra a vásárláskor használt kártyához tartozó bankszámlán. Az összeg az után válik elérhetővé a számlán, hogy azt a számlavezető bank könyvelte, ami néhány napot igénybe vehet. Interneten vásárolt jegy készpénzes visszatérítésére nincs mód. Az automatából átvett jegyek visszatérítése során az Üzletszabályzatban meghatározott mértékű kezelési költség kerül felszámításra.
Az igénybejelentő lapon a következő pontokat kell kitölteni: 1. (milyen jegyek visszatérítését kéri), 7. (milyen indokkal), 8. (a jegyek sorszámai - a CIV felirat utáni 8 számjegyű szám a jegy alján), 16. (az Ön neve), 17 (az Ön címe). A 7. ponthoz kérjük, mindenképpen írja fel, hogy "Interneten vásárolt jegy visszatérítése."
Felár visszaváltása esetén a leadott szelvényen található összes felár visszatérítésre kerül. Ha a szelvényen szereplő feláraknak csak egy részét kívánja visszaváltani (pl. 2 felárból csak az egyiket), a pénztáros az összes helyfoglalást visszamondja, és a nem visszaváltott helyeket újból lefoglalja. Emiatt előfordulhat, hogy az eredeti vásárlás során lefoglalttól eltérő helyekre fognak az újonnan kiadott jegyek szólni.


Hogyan lehet visszatérítést kezdeményezni a nemzetközi jegyekre?


Kérjük, hogy vásárlás előtt tanulmányozza át az ajánlatra vonatkozó Különleges Szállítási Feltételeket, amelyben az adott ajánlat visszaválthatóságáról is kap tájékoztatást. Egyes nemzetközi menetjegyek vásárlás után nem visszaválthatók.
Nemzetközi jegyek visszatérítésének igénylése csak a személyes ügyfélszolgálati pontokon, illetve a MÁV-START nemzetközi jegypénztáraiban lehetséges. A visszatérítéshez ki kell tölteni a Visszatérítési/Kártérítési igénybejelentő lapot (letölthető innen, illetve megtalálható a nemzetközi jegypénztárakban). A visszatérítési igényt munkatársaink 1 hónapon belül bírálják el, a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. Az elbírálás eredményéről értesítést küldünk, ebben tájékoztatjuk a további teendőkről.


Számlázás


Amennyiben a vásárlásról kinyomtatott számlát kért, a sztornó/helyesbítő számla és a kezelési költségről szóló számla az eredeti kóddal a visszatérítést követő 1 éven belül vehető át bármelyik automatából.
Amennyiben a vásárlásról elektronikus számlát kért, a számla, sztornó/helyesbítő számla és a kezelési költségről szóló számla a "Korábbi vásárlások", azon belül a "Részletek" menüpontból a visszatérítést követő 1 éven belül letölthetőek.
Amennyiben a vásárlásról nem kért számlát, a kezelési költségről az internetes felületen vagy a Visszatérítési/Kártérítési igénybejelentő lapon Ön által megadott adatokkal elektronikus számla készül, amely a "Korábbi vásárlások" menüpontban az adott vásárlás részleteinél a visszatérítést követő 1 éven belül letölthető.
A visszatérítésről küldött visszaigazoló e-mail tartalmazza a számlázáshoz kapcsolódó tudnivalókat.


Biztonság


A MÁV-START Zrt. sem a vásárlás, sem a visszatérítés során nem kér és nem tárol bankkártyára, bankszámlára vonatkozó adatokat. A visszatérítés az eredeti vásárlási tranzakcióazonosítóra hivatkozva indított áruvisszavét tranzakció. Az eredeti vásárlási tranzakcióazonosítóra hivatkozva a MÁV-START Zrt. a jegyek ellenértékén túl további összegek lehívására nem jogosult.


Egyebek


Egy vásárlásra vonatkozóan az internetes felületen csak egy visszatérítést lehet kezdeményezni.
Egy adott vásárlásban a visszatérítés kezdeményezése előtt előállított e-vonatjegyek (a visszatérítésre nem kijelölt jegyek is!) utazásra érvénytelenek! Szíveskedjen a visszatérítésre nem kijelölt jegyeket még az utazás előtt ismét letölteni és az utazáshoz az új állapot szerinti változatot használni.
Bankkártyáról fizetett jegyek interneten kezdeményezett visszatérítésekor a kezelési költség minden esetben felszámításra kerül, még akkor is, ha rendkívüli helyzet miatt kezelési költség mentes visszatérítést tesz lehetővé a MÁV-START Zrt. Kezelési költség mentes visszatérítéshez kérjük, vegye át jegyeit és a visszatérítést a vasúti jegypénztárakban kezdeményezze. E-vonatjegy esetében kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz (eszrevetel@mav-start.hu).


Figyelem! Ha a vonaton menetjegy hiányában olyan tranzakcióra hivatkozik, amelyikre interneten visszatérítést kezdeményeztek, vagy visszatérítésre kijelölt e-vonatjeggyel utazik, Önt menetjegy nélküli utasnak tekintjük és a menetdíjon felül pótdíjat is kell fizetnie!