MÁV-START Internetes jegyvásárlás

Felhasználási feltételek
 

Jelen dokumentum .pdf formátumban letölthető innen.

A MÁV-START Zrt. Internetes jegyvásárlási megoldásának használatával Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.


Fogalmak


Rendszer: A jegyvasarlas.mav-start.hu és elvira.mav-start.hu internetes cím alatt található jegyvásárlási megoldás. Minden oldal és funkció együttese, ami ezen domain nevek alatt, valamint a MÁV állomásokon és egyéb helyszíneken elhelyezett jegykiadó kioszkokon érhető el.

Szolgáltató: A MÁV-START Zrt., amely a Szolgáltatást nyújtja a Rendszer Felhasználóinak.

Üzemeltető: A MÁV INFORMATIKA Zrt., aki a Rendszer fejlesztését és üzemeltetését végzi.

Szolgáltatás: Az a tevékenység, melyet Szolgáltató és Üzemeltető annak érdekében végez, hogy a Rendszer tartalma és funkciói a Rendszer felhasználói környezetében a felhasználók számára elérhetők legyenek.

Felhasználó: Azok a személyek, akik a Rendszert bármilyen célból igénybe veszik.

Tartalom: A Rendszer által a Felhasználó felé közvetített egyes weboldalak, képek, dokumentumok és egyéb állományok, valamint a Rendszer által használt szoftver.

SZÜSZ: A MÁV-START Zrt. Személyszállítási Üzletszabályzata


Felhasználási feltételek


Szolgáltatás tárgya : Szolgáltató a Szolgáltatás keretei között Internetes (webes oldalakon elérhető) jegyvásárlás lehetőségét kínálja a Felhasználók számára. Jelen Felhasználási Feltételek erre a tevékenységre vonatkozik.

Szolgáltatás nyújtása, szüneteltetése: Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást, illetve annak egyes elemeit bármikor szüneteltesse, elérését bármely felhasználó felé megtagadja.

Szolgáltatás igénybevétele: A Szolgáltatást, illetve a Rendszeren elhelyezett tartalmakat Felhasználó saját felelősségére veszi igénybe. Felhasználó viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget.

Általános Szerződési Feltételek: Felhasználó belföldi utazáshoz vásárolt menetjegy, bérlet illetve felár megvásárlásával elfogadja a MÁV-START Zrt. Üzletszabályzatát. Felhasználó nemzetközi menetjegy illetve helyjegy megvásárlásával elfogadja A vasúti személyszállítás általános szállítási feltételek (GCC-CIV/PRR) és a Különleges nemzetközi szállítási feltételek (SCIC-NRT) előírásait.

Szerződéskötés: Sikeres fizetés után az e-Ticket oldalán megjelennek a vásárolt jegyek adatai és a jegyátvételhez szükséges információk. A fizetés előtt a Felhasználó által beállítottak függvényében a MÁV-START emailben is visszaigazolja a sikeres vásárlás tényét, valamint a sikeres vásárlások bejelentkezés után a Korábbi vásárlások menüpontban megtekinthetők. Amennyiben a sikeres vásárlásról szóló visszajelzés a fizetés megkezdését követő 48 órán belül nem történik meg, a jegyvásárlás nem sikeres, mind a Felhasználó, mind a MÁV-START Zrt. mentesül mindennemű kötöttség alól.

Sikeres vásárlással a jegy birtokosa és a MÁV-START Zrt. között személyszállítási szolgáltatási szerződés jön létre, ami attól az időponttól hatályos, amikor a jegy birtokosa utazási céllal vasútállomás vagy megállóhely területére belép. A szerződés a következőkből áll:

 • Általános Szerződési Feltételek;
 • Az adott ajánlatra vonatkozó különleges szállítási feltételek;
 • A menetjegyen jelzett speciális adatok.

A szerződéskötés nyelve magyar. A szerződés írásba foglaltnak minősül, de azt a MÁV-START Zrt. nem iktatja.

Regisztráció: A regisztrációhoz meg kell adni egy érvényes e-mail címet, mint felhasználó azonosító, valamint választani kell egy jelszót. A jelszó titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A megadott e-mail címen a felhasználónak elérhetőnek kell lenni.
A regisztrációs adatokat Üzemeltető kezeli Szolgáltató Adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően.

Regisztráció adatok módosítása, törlése: A regisztrációs jelszó a Rendszer felületén módosítható. A regisztráció törölhető, amit követően ugyanazon email címmel újabb felhasználó később nem regisztrálható. A felhasználó e-mail címe a Rendszer felületén nem megváltoztatható.

Felhasználók felfüggesztése, kizárása: Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy értesítés nélkül felfüggessze vagy kizárja azon felhasználót, aki jelen Felhasználási feltételeket nem tartja be. A felhasználó felfüggesztése ideiglenes érvénytelenítést jelent, ami nem jár a regisztrációs adatok törlésével, s a felhasználó később érvényesíthető. A kizárás végleges érvénytelenítést jelent. Az egyszer kizárt email címmel újabb felhasználó később sem regisztrálható.
Szolgáltató semmilyen kártérítésre nem kötelezhető a felhasználó felfüggesztése, kizárása, jogosultságainak korlátozása miatt.

Jegyvásárlás:
1. Belföldi utazás esetén
Szolgáltató az Interneten csak adott, MÁV-START Zrt. és GYSEV Zrt szolgáltatási területére érvényes menetjegyek, pót- és helyjegyek, pótjegyek, helyjegyek értékesítését biztosítja. Nem a MÁV-START és GYSEV üzemeltetésében lévő vasutakra (pl. keskeny-nyomközű, erdei vasút) Interneten nem vásárolható jegy. Azon jegytípusok, melyek az Interneten nem elérhetők, Szolgáltató pénztáraiban vásárolhatók meg.

2. Nemzetközi utazás esetén Szolgáltató az Interneten csak a  nemzetközi utazások GY.I.K-ben közzétett korlátozott körének értékesítését biztosítja. Azon jegytípusok, melyek az Interneten nem elérhetők, Szolgáltató pénztáraiban vásárolhatók meg.
Egy vásárlás során legfeljebb 4 utazás és utazásonként legfeljebb 99 menetjegy és 10 helyjegy vásárolható az Interneten.
A vásárolt jegyek érvényességi ideje a Felhasználó által a rendszerben megadott utazási dátumtól kezdődik, és belföldi utazás esetén a SZÜSZ, nemzetközi utazás esetén pedig az adott ajánlatra vonatkozó általános és nemzetközi szállítási feltételek által meghatározott ideig tart.

Helyfoglalás: A rendszerben helyfoglalás belföldi utazás esetén a vonat (indulási állomásról történő) menetrend szerinti indulását megelőző egy óráig kezdeményezhető, nemzetközi utazás estén pedig a helyfoglalási rendszerek zárásáig. Az indulást megelőző egy órában helyjegy nem foglalható az Interneten.
Egy vásárlás több utazása és az ezekhez tartozó több helyjegy egy lépésben kerül lefoglalásra a fizetést megelőzően. Ezt követően újabb utazás kiválasztására, vagy már kiválasztott utazások kapcsán újabb jegyek igénylésére nincs lehetőség. Amennyiben bármelyik Felhasználó által kiválasztott vonatra nem sikerül a helyfoglalás, Felhasználó dönthet, hogy megvásárolja az általa kiválasztott jegyeket és a felkínált helyjegyeket (azon helyjegyek nélkül, ahova a foglalás nem sikerült) vagy a korábban kiválasztott jegyek mindegyikét 'eldobva' a jegyek kiválasztását újrakezdi.
A helyfoglalás kezdeményezését követően belföldi és nemzetközi utazás esetén legfeljebb húsz perc telhet el a vásárlás kifizetéséig. Ha a fizetés ennyi idő alatt nem történik meg, akkor a korábban lefoglalt helyjegyek felszabadításra kerülnek.

Fizetés Belföldi utazás esetén a Rendszerben a jegyek és bérletek mellett feltüntetett ár azok vételára, amely egyúttal tartalmazza az általános forgalmi adót is. Nemzetközi utazás esetén a Rendszerben az ajánlatok mellett feltüntetett eurós ár azok vételára, melyet a MÁV-START által meghatározott napi garantált árfolyamon átszámítva forintban kell kiegyenlíteni. Az Áfa tv. 105.§ alapján a nemzetközi menetjegyek Áfa mentesek.
Fizetés előtt ki kell választani a fizetés módját.
Fizetési módok:

 • Online bankkártyás fizetés:
  A Rendszerben megvásárolt jegyek az OTP Bank Internetes fizetési rendszerén keresztül egyenlíthetők ki on-line bankkártyás fizetéssel. Az itt megadott bankkártya adatokat Szolgáltató nem ismeri meg, azokat közvetlenül a Bank dolgozza fel.
  A banki fizetőoldalon felmerülő esetleges hibákért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az adott fizetés sikerességét vagy sikertelenségét a rendszer kijelzi a Felhasználó számára, valamint ezek a Korábbi vásárlások között később is megtekinthetők.
  Lásd még az OTP Vásárlási feltételeket!

 • Mobiltelefon egyenlegről történő fizetés: Egyes belföldi jegytípusok mobiltelefon egyenlegről is kifizethetők. A szolgáltatás az alábbi szolgáltatók ügyfelei számára érhető el:
  - T-Mobile Magyarország: előfizetéses és feltöltőkártyás ügyfelek;
  - Telenor Magyarország: előfizetéses és feltöltőkártyás ügyfelek;
  - Vodafone Magyarország: előfizetéses és feltöltőkártyás ügyfelek;
  A mobiltelefon egyenlegről történő fizetés általános igénybevételi feltételei a szolgáltatók oldalán tekinthetők meg, a vasúti jegy vásárlására vonatkozó feltételek jelen oldalon találhatók.

Számlázás, számlázási adatok kezelése: Amennyiben Felhasználó számlát igényel a vásárlásról, azt a kosár lezárása után, a fizetés megkezdése előtt, az internetes felületen jelezheti. Az internetes felületen igényelt számlát a megvásárolt jegyekkel együtt a kioszkokon lehet átvenni.
Számla kiállításához a számlázási adatokat előzetesen rögzíteni kell. A rögzített adatok a későbbi vásárlásoknál előhívhatók, a név kivételével módosíthatók. A rögzített számlázási adatokat a MÁV-START a Felhasználó általi törlés után a vonatkozó jogszabályokban előírt megőrzési idő végéig tárolja.
Interneten vásárolt jegyekről számla utólagosan nem igényelhető!
Mobiltelefon egyenlegről történő vásárlás esetén a számlát minden esetben a mobilszolgáltató állítja ki. Előfizetéses ügyfelek a havi számla részeként látják a jegyvásárlást. Feltöltőkártyás ügyfelek részére számla az egyenleg feltöltésekor kerül kiállításra, emellett kérhető részletezés a költésekről. A menetjegyekről külön számla nem igényelhető. A számla minden esetben a telefonszámhoz tartozó ügyfél nevére készül, ettől eltérő névre számla nem igényelhető. A MÁV-START ezekről a jegyekről számlát nem állít ki.

Mobiltelefon egyenlegről történő jegyvásárlás feltételei: Mobiltelefon egyenlegről történő fizetéssel az alábbi belföldi jegytípusok vásárolhatók meg:

 • Teljesárú menetjegy
 • Felár (valamennyi felártípus)
 • Élőállatjegy
 • Kerékpárjegy

A vásárolt jegyek összértékének el kell érnie a 130 Ft-ot, de nem haladhatja meg a 7 500 Ft-ot.
Az elővétel nem haladhatja meg a 15 napot.
Mobiltelefon egyenlegről történő fizetéssel otthon nyomtatott jegy vásárolható.
Mobiltelefon egyenlegről történő fizetésnél a MÁV-START kényelmi díjat nem számít fel. A vásárlást megerősítő, nem emelt díjas sms küldésének költsége a felhasználót terheli.
Mobiltelefon egyenlegről fizetett menetjegy visszatérítése kizárólag a jegy érvénytartamán belül kezdeményezhető. A kioszkból történő átvétel előtt, illetve otthon nyomtatott jegy esetén a visszatérítést az internetes felületen kell kezdeményezni. A kioszkból már átvett jegyek visszatérítését a MÁV-START jegypénztáraiban, illetve személyes ügyfélszolgálati pontjain lehet kezdeményezni. A visszaváltott jegyek értékét a MÁV-START a vásárlásnál használt mobiltelefon egyenlegre tölti vissza, kezelési költség felszámítása nélkül.


Jegyátvétel:

Felhasználó a fizetés előtt köteles kiválasztani, hogy a vásárolt jegyeket otthoni nyomtatással, vagy a jegykiadó kioszkból kívánja átvenni.

 • Otthoni nyomtatás esetén: Felhasználó felelőssége, hogy tájékozódjon az otthon nyomtatott jegy speciális felhasználási szabályairól. A felhasználó feladata és felelőssége a jegynek a Rendszerhez ajánlott böngészőprogram segítségével való letöltése, a letöltött jegy megfelelő minőségű kinyomtatása, valamint kinyomtatás után a helyes tárolása. Az otthon nyomtatott jegyet az ellenőrzéshez kinyomtatva kell tudni bemutatni. A részben kinyomtatott, sérült, szennyezett vagy olvashatatlan jegy érvénytelen.
  Az otthon nyomtatásra vásárolt menetjegy nyomtatás nélkül is érvényes, ha a jegy kizárólag feláras vonatokon, illetve feláras kocsit továbbító vonat felárral igénybe vehető kocsijában történő utazásra szól. A menetjegy-ellenőrzéskor a kinyomtatásra kapott pdf-állományt (illetve az azon található vonalkódot) az utas telefonja, számítógépe vagy más, alkalmas készüléke kijelzőjén kell bemutatni. Ezt a lehetőséget utasainknak csak akkor javasoljuk, ha a készülék alkalmas a vonalkód 160x160 pixeles megjelenítésére. Az utas feladata és felelősségea jegynek a Rendszerhez ajánlott böngészőprogram segítségével való letöltése, továbbá arról gondoskodni, hogy menetjegy-ellenőrzés alkalmával a készüléke megfelelően üzemeljen.
  A rendszer nem ajánlja fel az otthoni nyomtatás lehetőségét, ha a kosárban olyan jegy van, ami otthoni nyomtatással nem vásárolható.
  Felhasználó a kifizetett jegyet az érvényességi időtől függetlenül az érvényességi idő végét követő egy évig bármikor letöltheti, de csak az érvényességi időben használhatja fel utazásra.
 • Kioszkból történő átvétel esetén: Felhasználó felelőssége, hogy vásárlás során ellenőrizze a jegykiadó kioszkok elhelyezkedését, valamint, hogy a vonat indulása előtt megfelelő idővel megjelenjen valamelyik jegykiadó kioszknál a jegy átvétele céljából.
  A jegykiadó kioszkok elhelyezkedése a vásárlás folyamán kijelzésre kerül az utas számára.
  Felhasználó a kifizetett jegyet az érvényességi időtől függetlenül bármikor átveheti (legfeljebb az érvényességi idő végét követő egy évig), de csak az érvényességi időben használhatja fel utazásra.

Jegy lemondása: Az Interneten kifizetett, de fel nem használt jegyeket a felhasználó belföldi utazás esetén a SZÜSZ szerint, nemzetközi utazás esetén az adott ajánlatra vonatkozó általános és különleges szállítási feltételek szerint visszatéríttetheti.
Egyes belföldi jegyek visszatérítése a kioszkból történő átvétel előtt az internetes felületen is kezdeményezhető.

Az interneten vissza nem téríthető belföldi és nemzetközi jegyek visszatérítéséhez a jegyeket át kell venni valamelyik jegykiadó kioszkon. Az átvett jegyek visszatérítését az állomási pénztárban vagy az Ügyfélszolgálaton keresztül intézheti.

Otthoni nyomtatással vásárolt jegy visszatérítése kizárólag az internetes felületen kezdeményezhető, az otthon nyomtatott jegyek felhasználási feltételeiben foglaltak szerint.
Otthon nyomtatott jegy visszaváltása esetén, ha a vásárlás felárat is tartalmazott, de a jegyeknek csak egy részét váltja vissza a felhasználó, a megmaradó jegyek helyett is új jegyet állít elő a rendszer, az eredeti vásárlásban előállított jegyek utazásra nem használhatók.

Hirdetés az otthon nyomtatott jegyen: Az otthon nyomtatott menetjegy (a vásárlást követően generált .pdf fájlban) a menetjegy kötelező adatain kívül - az A/4-es nyomtatási méretet nem befolyásolva - hirdetést, promóciót tartalmazhat. A hirdetés, promóció nincs összefüggésben az otthon nyomtatott menetjegy érvényességével, a MÁV-START Zrt. részéről nem minősül ajánlattételnek és az utas számára nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget. A hirdetéseken feltüntetett árak az otthon nyomtatott jegy megvásárlásának időpontjában érvényes árak.

Ügyfélszolgálat, panaszkezelés: A Felhasználók az e-Ticket rendszerrel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, panaszaikat az alábbi elérhetőségek bármelyikén eljuttathatják a MÁV-START Zrt-hez:

Felügyeleti szerv: Nemzeti Közlekedési Hatóság

 • Székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 62.
 • Postacíme: 1389 Budapest, Pf.: 102
 • Tel: 06 (1) 474 1760
 • Fax: 06 (1) 312 6614
 • e-mail: vasut@nkh.gov.hu
 • webcím: www.nkh.hu

A Felügyeleti szervhez panasz akkor terjeszthető elő, ha a panaszos a MÁV-START panaszkezelési eljárását igénybe vette, de az nem vezetett a panaszos számára kielégítő eredményre. Panaszt benyújtani a MÁV-START panaszkezelési eljárását lezáró dokumentum panaszossal való közlésétől számított 30 napon belül lehet.
Amennyiben az utas észrevételét - az utas álláspontja szerint - a MÁV-START nem tudta megnyugtató módon rendezni, az utas a lakhely szerinti illetékes békéltető testülethez fordulhat, amely testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független szervezet. Az EU területén élő személyek a vitás ügy rendezése érdekében fordulhatnak az Európai online vitarendezési platformhoz is.
Azokban a nem kívánt esetekben, amikor sem a MÁV-START, sem a békéltető testületi eljárás az utas számára nem nyújt észrevétele rendezése során megnyugtató megoldást, úgy vélt, illetve jogos érdeke érvényesítését polgári peres úton kezdeményezheti.

Tájékoztatás küldése: Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a rendszer működését alapvetően érintő változásokról (például új fejlesztések, haváriakommunikáció stb.) e-mailben tájékoztassa a regisztrált felhasználókat.


Közérdekű adatok


Társaság cégneve: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Cégjegyzékszám: A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság CG. 01-10-045551
Adószám: 13834492-2-44
Vasútvállalati működési engedély száma és kelte: MVH/O-13. 2007. június 30.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Magyar Vasúti Hivatal

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján készített Általános közzétételi lista teljes körűen összegyűjtve elérhető a MÁV-START honlapjáról.

A MÁV-START elfogadta és alkalmazza az Európai Utasjogi Chartát, és a SZEK.org etikai kódexét.


Egyéb feltételek


Rendszer felhasználói környezete

A Rendszer Internet Explorer (7.0 és újabb) és FireFox (2.0 és újabb) böngészőkkel való felhasználásra készült. Az otthon nyomtatott jegyet tartalmazó .pdf fájlok megnyitásához az Acrobat Reader 8 (és újabb) program használata ajánlott. Más böngészők, illetve .pdf megjelenítők esetében a hibátlan működés nem garantált, az ebből eredő károkért Szolgáltató és Üzemeltető felelősséget nem vállal. Javasolt képernyőfelbontás: 1024×768.

Jogosulatlan tevékenységek

Felhasználó által jogosulatlan tevékenységnek minősülnek az alábbi tevékenységek:

 • A Rendszer, illetve a Szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
 • Bármely alkalmazás, keresőrobot, oldalkereső vagy visszafejtő, vagy más olyan alkalmazás használata, amellyel a Rendszer bármely része programozottan elérhető vagy indexelhető;
 • A Rendszer, illetve a Szolgáltatás számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);
 • Más Felhasználókról információ gyűjtése (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);
 • A Rendszer bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;
 • Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy más csalárd, illetve tisztességtelen módon való létesítése;
 • Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a 'spam', vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása;
 • A szolgáltatás nyújtásának bármilyen módon való veszélyeztetése.

Felhasználó általi jogosulatlan tevékenység a felhasználó kizárását, valamint jogi lépéseket von maga után.

Tartalom átvétele

A Rendszer tartalma Szolgáltató és Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi és Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül sem elektronikus, sem nyomtatott formában nem használható fel. A Rendszer egyes részeit Felhasználó kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a Rendszer így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

Linkelés a Rendszerre

Szolgáltató a Rendszer főoldalaira (jegyvasarlas.mav-start.hu és elvira.mav-start.hu) mutató link (hiperhivatkozás) elhelyezéséhez külön engedély nélkül is hozzájárul, amennyiben a

 • a Link kizárólag a Rendszer főoldalára mutat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem történik;
 • a Linkelő weboldal nem kelti azt a benyomást, hogy Szolgáltató javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását;
 • a Linkelő weboldal nem szolgáltat vagy tartalmaz valótlan információt a Szolgáltató és a Linkelő weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról, és általában a Szolgáltatóról, illetve a Rendszerről;
 • a Linkelő weboldal nem tartalmaz jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.

Ellenkező esetben a Rendszer tartalmára történő linkelés tilos. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén Szolgáltató jogosult a Rendszerre mutató Link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.

Felhasználási feltételek közzététele

Jelen Felhasználási feltételeknek a Felhasználók való megismertetéséről Közzétevő oly módon gondoskodik, hogy mindenkori hatályos és teljes szövegét a Rendszeren közzéteszi.

Felhasználási feltételek módosítása

Szolgáltató jogosult jelen felhasználási feltételeket a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítani. Az értesítés a Rendszer főoldalán (jegyvasarlas.mav-start.hu) elhelyezett Közleményen keresztül történik. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával - azaz a rendszerbe történő belépéssel - elfogadja a módosított Felhasználási feltételeket.

 

Melléklet


Interneten vásárolható belföldi jegytípusok:

 • Teljesárú menetjegy egy útra
 • Teljesárú menetjegy egy útra regionális vonalra
 • Teljesárú menetjegy menettérti útra
 • 33%-os mérséklésű menetjegy egy útra
 • 33%-os mérséklésű menetjegy egy útra regionális vonalra
 • 33%-os mérséklésű menetjegy Hungary Card kártyához egy útra
 • 33%-os mérséklésű menetjegy Hungary Card kártyához egy útra regionális vonalra
 • 33%-os mérséklésű menetjegy menettérti útra
 • 50%-os mérséklésű menetjegy egy útra
 • 50%-os mérséklésű menetjegy egy útra regionális vonalra
 • 50%-os mérséklésű menetjegy START Klub kártyához egy útra
 • 50%-os mérséklésű menetjegy START Klub kártyához egy útra regionális vonalra
 • 50%-os mérséklésű menetjegy Hungary Card kártyához egy útra
 • 50%-os mérséklésű menetjegy Hungary Card kártyához egy útra regionális vonalra
 • 50%-os mérséklésű menetjegy menettérti útra
 • 50%-os mérséklésű menetjegy START Klub kártyához menettérti útra
 • 90%-os mérséklésű menetjegy egy útra
 • 90%-os mérséklésű menetjegy egy útra regionális vonalra
 • 90%-os mérséklésű menetjegy menettérti útra
 • Teljesárú kocsiosztály-különbözet 2.-1. kocsiosztályra
 • Gyorsvonati pótjegy
 • Helyjegy
 • IC pótjegy
 • IC pót- és helyjegy
 • IC pótjegy díjmentes helyjeggyel
 • Dolgozók félhavi bérlete
 • Dolgozók félhavi bérlete regionális vonalra
 • Dolgozók havibérlete
 • Dolgozók havibérlete regionális vonalra
 • Tanuló félhavi bérlet
 • Tanuló félhavi bérlet regionális vonalra
 • Tanuló havibérlet
 • Tanuló havibérlet regionális vonalra
 • Dolgozó 30 napos bérlet
 • Dolgozó 30 napos bérlet regionális vonalra
 • Tanuló 30 napos bérlet
 • Tanuló 30 napos bérlet regionális vonalra
 • Gyorsvonati felárbérlet
 • Kedvezményes gyorsvonati felárbérlet 65 év felettiek részére
 • Kedvezményes gyorsvonati felárbérlet 6 év alattiak részére
 • Élőllat viteldíj
 • Kutya havijegy
 • Kerékpárjegy
 • Kerékpár havijegy